Særlige COVID-19 retningslinjer for undervisning og faciliteter

Retningslinjerne kan ændre sig og er gældende indtil andet bliver meldt ud.

Således påvirker retningslinjerne vores klubaktiviteter

                ● Færre pladser på svømmeholdene
         ● Begrænset plads og tid i omklædningsfaciliteterne
         ● Undervisning tilpasses de givne rammer og sundhedsmæssige retningslinjer
         ● Når børn modtager undervisning må forældre ikke opholde sig på bassinkanten

Guide i tidsrum med børnehold

I tidsrum med mange børnehold har vi indsat guide (frivillige eller instruktører) i omklædningen og hallen til at hjælpe fra hovedindgang til svømmehold, så alle får en god og sikker oplevelse.

Børn fra de fylder 7 år, samt yngre selvhjulpne børn skal klare omklædning selv (uden hjælp fra forældre). Hjælpere i omklædningen vil tage sig godt af dit barn og der vil være en guide der hjælper dit barn til det rigtige hold.

Vi henstiller på det kraftigste til, at forældre, til børn som kan klare sig selv i omklædningen, bliver ude af omklædningsrummene.

Der vil være en guide ved dør ind til omklædning, garderobevagter, som hjælper børnene og guider i hallen til at anvise, hvor jeres barns hold er i så stort et omfang som muligt.

Møder du på andre end de ovennævnte tidsrum, er der instruktører i hallen du kan spørge om vej til dit hold. I omklædningen er der skilte og anvisninger.

Hvor kan jeg opholde mig imens mit barn modtager undervisning?

Forældre henvises til at vente i forhallen og på balkonen.
Afstandskrav og angivet antal personer bedes overholdt. Du kan også nyde en forfriskning i cafeen imens du venter.

Omklædning og afvaskning

Maksimalt 10 personer i hver omklædnings bås:
Der er 2 båse i dame- og herreomklædningen, med afmærkede pladser.
Omklædnings båse anvendes kun på vej ind i svømmehallen

Dit tøj skal med dig til bassinkanten:
Skabe vil være afspærret og må ikke benyttes. Medbring en taske/pose til dit tøj.
Sko kan stilles på skohylde eller du kan have dem med dig i en skopose

Afvaskning inden svømning skal ske hurtigt og effektivt:
Alle brusere er adskilt af et badeforhæng.
Regler for afvaskning skal følges også efter toiletbesøg.

Lynbad efter svømning:
Klorvand skylles af og det lange bad foretages hjemme.
Hjælp til at sikre plads til de personer der er på vej til svømning.

Påklædning i afmærket område i garderoben:
Hjælp til at holde området tørt og vent med at tage sko på til du forlader omklædningen.
Du forlader omklædningen uden om omklædningsbåsene.
OBS: Sauna vil være afspærret og slukket.

Undervisning

Vores instruktører er blevet instrueret i forholdsreglerne og vil undgå ansigt-til-ansigt kontakt. Der vil blive anvendt flere hjælpemidler end normalt, til støtte i undervisningen.

Vi vægter sikkerhed og sundhed højest.
Instruktørerne vil gøre sit bedste for at levere den bedst mulige undervisning trods begrænsninger i retningslinjerne.
Alt udstyr anvendt i undervisningen skylles i klorvand mellem hvert hold.
Klorvand er bevist at have en positiv effekt på minimeret smittespredning.
Soppebassinet vil være afspærret og må ikke benyttes før og efter undervisning.
OBS: Der er en øget mængde klor i vandet og det kan i sjældne tilfælde give ekstra sviende øjne og kløe på huden.